Brillant Mill Team:

Brillant Mill Team" bol založen ý v marci 2013.

Jeho členovia sú : Alexander Szabari, Mičko Jozef, Ferenc Volman, Bándy György.

Spolu vytvorili "Brilliant Mill" program.

Autorom myšlienky je informatik a programátor Alexander Szabari, spoluprogramátor Jozef Mičko .

Ďalšími partnermi sú Volman Ferenc a Bándy György, ktorí sa hre mlyn venujú už mnoho rokov.

Takto sa navzájom doplňujú a tvoria tak jeden tím.


Príprava programu a komunikácia prebiehala cez internet, týždenne sa zorganizovalo až 5 konferencií.

Program sme tvorili s nadšením, no s plnou vážnosťou. Naším cieľom bolo vytvorenie dokonalého programu na základe databázy pre hru mlyn.


Bándy György - Magyarország, Kerepes

Volman Ferenc - Magyarország, Dunaújváros

Mičko Jozef - Szlovákia, Košice

Szabari Alexander - Szlovákia, KošiceBrillant Mill mlyn program::

"Brillant Mill" je profesionálny program na hranie mlynu. Databáza obsahuje všetky situácie. Je Ideálny pre hru a analýzu. Je Ideálny pre hru a analýzu.

Program je neporaziteľný, nerobí chyby. Najlepší výsledok, ktorí sa podarí v zápase dosiahnuť je remíza, ak jedna zo strán neurobí chybu.

Dopredu vidí prehrávajúce a vyhrávajúce cesty. Ukazuje presný počet krokov až do ukončenia hry.

V prípade vyhrávajúcej pozície program volí najkratšiu cestu k víťazstvu. V prípade nastavenie prehrávajúcej pozície vyberá najdlhšiu cestu k prehre.

V prípade remízy vyberá najlepšiu cestu, ktorá je závislá od nastavených parametrov.

V prípade výhernej, alebo nastavenej prehrávajúcej pozície okamžite umiestni kameň na hracie pole, bez čakacia. V prípade len jednej cesty tiež ihneď umiestni kameň.

Hra ovláda bojové štýly ,čo znamená, že najdôležitejšie cesty vyberá na základe vybraného štýlu boja.

Plný rozsah bojových štýlov je nastaviteľný a voliteľnáý od úplne brániaceho až po úplne útočiaci štýl. Program obsahuje 7 parametrov.: úplne obranný, silne obranný, ľahko obranný, zmiešaný, ľahko útočný, silno útočný, úplne útočný.

Program má vysokú úroveň inteligencie.Obsahuje všetky základné funkcie a mnoho ďalších funkcií.

Program má veľmi širokú škálu herných štýlov. Hraje buď s vybratým otvorením, alebo aj bez otvorenia, úplne náhodne.

Okrem toho je možné nastaviť aj spôsob boja :od úplne obranného až po úplne útočný. Táto možnosť je ručne nastaviteľná.

Program z pomedzi remízových ciest vyberá najdôležitejšiu na základ vypočítaných parametrov podľa bojových štýlov.

Je možné analyzovať ľubovoľnú situáciu manuálne aj automaticky.

Situácie môžu byť generované z databázy (napríklad, situácia ktorá je víťazná na 60 krokov) a dohrať do konca. Najdlhšia víťazná pozície má 204 ťahov.

Aj túto je možné vygenerovať.

Jednotlivé zápasy môžu vytvárať a hrať proti programu.

Save State.

Nastaviteľné náhľady - tabuľka pozadia, podnosy, notácie, tabuľka krokov.

Program je viac jazyčný.


Vlastnosti programu:


1. 1. Hra proti programu: Nastavenie štýlu hry (otvorenie + bojový štýl), a naviac rozhodovanie pri výpočte remízových ciest.

a, Otvorenia : 23 ks otvorenie (12 pre bieleho, 11 pre čierneho)

b, Bez otvorení

Bojový štýl: prvých sedem vstavané bojových štýlov: plná obrana, silná obrana, ľahko obranný, zmiešaný, ľahko útočný, silno útočný, úplne útočný

2. Ručné nastavenie štýlu v plnom rozsahu : od úplne obranného až po úplne útočný

Pomocou dvoch nastaviteľných posuvníkov, nastavujeme aktivitu hry (štýl hry) a mieru náhodnosti hry.

Pri výpočte remízových pozícii rozhodujú.: 3 nastavené parametre:

a, čas

b, Hĺbka

c. Počet prepočítaných remízových pozícii

2. Hra proti programu podľa vybraných otvorení (23 ks otvorení: 12 bielych, 11 čiernych)

3. Vytvorenie hernej pozície, a analýza tejto pozície buď hráč proti hráčovi, alebo počítaču

4. Generovanie pozície z databázy (napr. nájde pozíciu: fáza ťahania, 9 vs 9, biely začína a vyhráva na 191 krokov)

5. Analýza:

a, Analýza pozície samostatne

b, Analýza pozície počítačom

c, Analytické funkcie:

1. Stav hry

2. Farebné značenie

3. Potiahnutia (ukazuje možné ťahy a stav hry po ťahu)

4. Hľadanie prvého chybného ťahu.


* Analytických funkcií počas behu programu je možné kedykoľvek zapnúť. *


6. Uloženie obrázka postupnosti pozícii.

7. Nastavenie časov, ktorý obsahuje:

a, Automatický čas analýzy

b, Čas ťahu pri prehrávaní hry

c, Čas ťahu pri hre Program vs. Program pri rozhodnutom výsledku

8. Uloženie odohraného zápasu, načítanie zápasu, krokovanie ťahov zápasu

9. Nastavenie vzhľadu: pozadia hracieho stola, súradnicový systém, hracie kamene, veľkosť tabuľky ťahov

Pozadia hracieho stola:

a, Brillant Drevo

b, Brillant Metallic

c, Brillant mramor

Hracie kamene:

a, Modrý Brillant

b, Štandardný Brillant

c, Drevo

d,Štandardné biele a čierne kamene

Voliteľný súradnicový systém:

a, Písmeno-číslo označenie na doske vonku

b, Písmeno-číslo označenie vo vnútri

c, Označené číslom 1-24

Veľkosť tabuľky ťahov:

a, Pevná veľkosť tabuľky

b, Adaptívna veľkosť tabuľky, veľkosť tabuľky sa prispôsobí počtu možných krokov

10. Zvuk

11. Informačné menu, ktoré obsahuje všetky podstatné informácie o programe

12. Nastavenie jazyka:

a, English (EN)

b, Deutsch (DE)

c, Magyar (HU)

d, Română (RO)

e, Slovenský (SK)


Priebeh hry je možné uložiť do textového súboru. Každý krok je zaznamenaný a uložený hra je v zvolenom súradnicovom systéme.Postup na stiahnutie a inštalovanie Brillant Mill-u

Skomprinovaný program má veľkosť: 4,8 gigabajt

Celková veľkosť programu: 21GB

Stiahnutie Brillant Mill sa skladá z troch častí:

1. Registrácia na tejto webovej stránke

2. Potvrdenie registráciee-mailom

3. Stiahnutie Brillant Mill:

BM.zip

BrillantBeginPositions.rar

BrillantEndPositions.rar

BrillantRemoveFromMillPositions.rar

Inštalácia Brillant Mill:

1. Vybaľte BM.zip do príslušného adresára

2. Rozbalenie nasledujúcich súborov do existujúcich príslušných priečinkov pre databázy.

-BrillantBeginPositions.rar

-BrillantEndPositions.rar

-BrillantRemoveFromMillPositions.rar

Skúšobná verzia programu Brilliant Mill mlyn je po dobu 16 dní a môže byť použitá 45 krát.

Skúšobná verzia obsahuje všetky funkcie.

Požiadavky na systém:

Processor: 1 GHz

RAM: 1 GB

Voľný priestor: 26 GB

Operačný systém: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Kúpa:

Cena programu je 60 EUR

Licenčný program: Na jeden počítač.

Po zaplatení čiastky 60 EUR na účet IBAN: SK95 1100 0000 0026 1571 4180, pripadne

Na paypal payment@brillant-mill.eu zašlite potvrdenie na e-mail na adresu: brillantmillteam@brillant-mill.eu.

K potvrdeniu pripíšte aj sériového čísla vášho programu, pre Váš počítač, ktoré nájdete po prvom spustení vášho programu v súbore readme.txt, prípadne tiež pri ďalších spusteniach programu v prihlasovacom okne.

V prípade uhradenia čiastky a udania sériového čísla vášho programu Vám pošleme mailom aktivačný kód pre program "Brillant Mill".

Report:

V prípade chyby alebo nejasností , prosím pošlite e-mail na brillantmillteam@brillant-mill.eu.


Ez a helyzet gyakran előfordul. Fehér 3 vs 4-es helyzetnél becsuk, de fekete ekkor 4-re (B6) teszi, így végül nyer 23 lépésben.


<

Fekete érdekes megoldást választ: 12-ről (C4) 10-re (A4) teszi, de még ez is döntetlen!


3 vs 3-as helyzet, fekete nyer 26 lépés alatt.A program letöltése